Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een hulpmiddel om een conflict op te lossen. Het is samen naar een oplossing zoeken, onder begeleiding van een onafhankelijke, deskundige derde. Mediation wordt ingezet bij verschillende soorten geschillen, zoals bij conflicten tussen ex-partners, buren en collega’s.

Waarom kiezen voor mediation?

Op conflicten zit niemand te wachten, op oplossingen wel. Als twee partijen samen een oplossing vinden, dan geeft dat meestal meer houvast, dan wanneer een rechter uiteindelijk een beslissing neemt. Ook voor de toekomst.

Tijdens een mediationtraject bekijkt u wat er nou écht speelt, ook bij de ander, zodat u samen komt tot een goede afloop of juist een nieuw begin. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant waar u allebei achter staat, of een gesprek waarin een arbeidsconflict wordt opgelost. Meer Advocatuur & Mediation begeleidt het gehele proces, ook als afspraken vastgelegd moeten worden bij de rechtbank.

Mediation een gepasseerd station?    

Samen tot een oplossing komen heeft natuurlijk de voorkeur.  Maar dat lukt nou eenmaal niet altijd. Lukt mediation niet dan is het vaak mogelijk om een knoop te laten doorhakken door de rechter. Ook in een procedure bij de rechter staat Meer Advocatuur en Mediation u bij.